ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ της “ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΙΚΟΣ”  επί της οδού

Τεγέας 30 (πρώην Έκτορος) στο Δήμο  Ιλίου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 78,41 KB16/11/22 09:38:11