ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ “ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΩΝ ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΔΑΜΑΚΟΥ ΑΕ” ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ 23 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 77,37 KB18/05/23 09:19:54