ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ (ΝΟΙΚΟΚΥΡΑΣ & ΙΑΤΡΙΚΑ), ΜΑΣΚΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ (ΙΑΤΡΙΚΕΣ), ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ, ΣΑΡΩΘΡΑ, ΣΚΟΥΠΕΣ, ΜΑΝΤΑΛΙΑΚΙΑ, ΣΠΙΡΤΑ, ΚΑΜΜΙΝΕΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ, ΠΡΟΣΑΝΑΜΑ Κ.Α., ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΥΡΕΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ 31, ΘΕΣΗ ΦΙΚ-ΚΟΚΛΙ-ΠΟΥΣΙ ΕΝΤΟΣ ΒΙΟ.ΠΑ, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: 1304522.