ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ – Κ ΔΕΔΕΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ SOLARENG, ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΑΓ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΛΑΜΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ,  ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: 1330830.