ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΤΡΑΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ  Λ.ΒΡΑΥΡΩΝΟΣ-ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 77,68 KB15/03/24 10:25:22