ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ SALAS INTER GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ  ΘΕΣΠΙΕΩΝ 1 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 85,76 KB28/03/24 10:02:11