ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Μ. ΚΑΙ Γ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΙΜΟΥ ΜΩΡΑΪΤΙΝΗ ΑΡ. 3 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΑΡ. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  1342578 (ver. 1).

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 78,68 KB09/07/24 10:08:38