ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ της “ΓΑΛΑΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε Ε” επί της οδού  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 95Β στο Δήμο Περιστερίου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 88,86 KB19/04/22 09:01:20