ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ της “ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ” επί της οδού  ΕΚΑΒΗΣ 56 στο Δήμο  Ιλίου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 85,87 KB12/05/22 12:01:46