ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ της “ΜΑΡΞΥΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ” επί της οδού  Αιγαίου 28 στο Δήμο  Περιστερίου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 92,90 KB12/05/22 12:07:49