ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ της “ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ” επί της οδού  ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 45 στο Δήμο  Περιστερίου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 90,02 KB12/05/22 12:15:08