ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ της “Β ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ Γ ΛΑΔΙΑΣ ΟΕ” επί της οδού  ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ  24-26 στο Δήμο  Περιστερίου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 89,16 KB18/05/22 08:57:18