ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ της “ΧΑΡΑΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ”  επί της οδού

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 138 στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 85,39 KB18/08/22 01:10:27