ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ της “ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ”  επί της οδού

ΛΕΒΙΔΙΟΥ 21Α στο Δήμο Περιστερίου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 88,81 KB19/08/22 11:12:23