ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ της “ΜΕΙΝΤΠΑΚ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”ΜΕΙΝΤΠΑΚ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” επί της οδου ΛΥΣΙΑ 50Α στο Δήμο Περιστερίου .

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 90,88 KB29/09/22 11:29:37