ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ της “ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΡΒΑΡΑΣ”  επί της οδού ΚΟΡΩΝΗΣ 7 στο Δήμο Περιστερίου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PNG 2,12 KB05/10/22 08:19:57