ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ της “ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ”  επί της οδού ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ 3 στο Δήμο Περιστερίου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 99,10 KB05/10/22 08:53:58