ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ της “ΤΖΕΝΕΡΑΛ ΤΟΥΡΜΠΟΣ ΜΑΣΙΝΕΡΙ ΕΝΤΣΠΕΑΡΣ ΕΠΕ”  επί της οδού ΗΦΑΙΣΤΟΥ 5 ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 23 στο Δήμο 

Χαϊδαρίου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 92,33 KB05/10/22 09:04:10