ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ της “ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΕΡΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ”  επί της οδού ΘΗΒΩΝ 224 στο Δήμο Περιστερίου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 88,42 KB05/10/22 09:11:24