ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ της “ΣΤ ΔΑΦΝΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”  επί της οδού ΑΜΥΓΔΑΛΕΑΣ 12 στο Δήμο Περιστερίου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 89,56 KB14/10/22 11:45:05