ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ της ” SUGAR KISS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ “

επί της οδού ΟΛΥΜΠΟΥ 16 στο Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 88,85 KB03/01/22 10:39:36