ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ της “ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ”  επί της οδού

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 29 & ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 100 στο Δήμο Περιστερίου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 90,72 KB16/11/22 09:46:51