ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ, ΦΑΡΜΑΚΑ, ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΑ, ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 144 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: 1265319.