ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ “ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ” ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΛΑΣΚΑ 16 & ΕΛΛΗ ΛΑΜΠΕΤΗ 1 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ Χαϊδαρίου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 89,83 KB16/12/22 11:21:00