ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ “ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ” ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 24 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 95,16 KB16/12/22 12:12:22