ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ “ΚΛΟΝΤΙΑΝ ΜΥΧΝΤΙΝΙ” ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΛΚΙΜΟΥ 76 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ.  

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 86,38 KB16/12/22 12:54:14