ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ “ΣΤΡΙΜ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΛΑΣΚΑ 16 & ΕΛΛΗ ΛΑΜΠΕΤΗ 1 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ  ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 89,93 KB16/12/22 01:58:04
ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 89,67 KB16/12/22 01:58:45