ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ “ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΠΕΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ” ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΣΑΝΗ 26 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 88,66 KB16/12/22 02:34:41