ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ “KANZAMAN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ” ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ 32 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ. 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 88,94 KB19/12/22 09:15:28