ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ “ADNAND KAPAJ” ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 24 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 87,00 KB02/01/23 08:41:09