ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ “ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΕΛΑΣ” ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 

ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 86 & ΠΑΡΝΩΝΟΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 86,59 KB18/01/23 10:13:40