ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ της “Ι ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επί της οδού ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 48 στο Δήμο Ιλίου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 98,02 KB10/01/22 08:15:17