ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ “ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ” ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 10 & ΑΓΓΕΛΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 86,41 KB28/03/23 11:48:21