ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ της “ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ” επί της οδού 

Λυκούργου 100 στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 95,51 KB10/01/22 10:08:18