ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΣΝΗΣ (ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗ)ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ – S PETROL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ, ΚΑΠΑΡΗΣ ( ΘΕΣΗ ΛΟΥΤΡΟ), ΑΡΙΘΜΟΣ 5, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: 1286698.