ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ “ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΒΑΛΑΣ” ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 

ΘΙΣΒΗΣ 7 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 85,68 KB06/04/23 08:54:09