ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ – MOLDMAX ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΙΘΑΚΗΣ / ΔΗΜΟΣ ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΘΕΣΗ ΛΕΚΑΝΗ, ΒΙΟΠΑ ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΑΡΙΘΜΟΣ 1, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: 1288669.