ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ “ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΝΤΟΥΠΗΣ” ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 

ΣΟΥΡΗ & ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 87,38 KB25/04/23 10:05:16