ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ, ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΑΠΕΛΛΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΕΚΑ, 101, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: 1294362.