ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ “ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΒΑΡΚΙΑΝΟΥ” ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 

ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 26 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 86,99 KB19/05/23 09:25:10