ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ της “Ν ΤΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ” επί της οδού ΚΥΡΗΝΑΪΚΗΣ 57 στο Δήμο Ιλίου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 89,79 KB15/02/22 12:28:44