ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ CHRIST HELLAS ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΔΩΡΑ ΛΕΩΝΗ ΝΗΣΙΩΤΗ ΒΟΤΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ  ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ 7 & ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 98,55 KB11/10/23 10:47:05