ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΟΔΟΥ 261 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 90,10 KB11/10/23 12:28:16