ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΦΩΤ ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ-ΜΑΛΑΚΑΣΑ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ, ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: 1319080.