ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ  ΠΕΝΤΑΓΙΩΝ & ΤΡΙΤΩΝΟΣ ΟΤ 53 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 91,15 KB16/10/23 11:51:17