ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ της “ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ” επί της οδού  Λυκαβηττού 20 στο Δήμο  Αιγάλεω.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 90,44 KB28/02/22 12:14:40