ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΕΝΗΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ  ΣΤ. ΓΟΝΑΤΑ 40 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 59,72 KB18/10/23 11:31:47