ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ   ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 51 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 87,99 KB31/10/23 09:15:29