ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΡΚΕΤΩΝ, ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΑΡΚΕΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜ ΡΟΥΣΣΕΤΟΣ ΑΕ,

ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΤΑΞΑ 83, ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: 1321713.