ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΥΑΛΟΔΟΜΗ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α Ε Β Ε-, 1ο ΧΛΜ. ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, ΘΕΣΗ ΓΚΟΝΕΤΣΙΑ & ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ , ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: 1324023.